Odsłony: 981

Konferencja otwierająca projekt

Pierwsze spotkanie Zespołu Strategicznego

Rozpoczęcie prac remontowych

Postępy w pracach remontowych

Jesteśmy na etapie prac wykończeniowych

Prace remontowe korytarzy i klasopracowni praktycznie są już zakończone.

Kolejne spotkanie Zespołu Strategicznego

Warsztaty dotyczące wyboru zawodów przez absolwentów/absolwentki gimnazjów

Nowe pracownie, wyposażenie i dostosowania dla osób niepołnosprawnych

Warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn

Kolejny etap doposażania pracowni kształcenia zawodowego

Konferencja podsumowująca realizację projektu