Konferencja podsumowująca realizację projektu

W dniu 31 sierpnia 2018r w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. W konferencji wzięli udział m.in. władze powiatu giżyckiego, dyrekcja i pracownicy Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego, przedstawiciele pracodawców, rodziców oraz nauczyciele i uczniowie ZSEiI. Po konferencji zostały zaprezentowane zwiedzającym wyremontowane sale i otrzymany w ramach projektu nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

konf podsumowanie 2018 2 konf podsumowanie 2018 3

konf podsumowanie 2018 5 konf podsumowanie 2018 4

 


 

Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymali kolejny sprzęt przeznaczony do profesjonalnego kształcenia zawodowego. Doposażono pracownię samochodową, pracownię mechatroniki i pracownię języków obcych oraz uzupełniono wyposażenie pozostałych pracowni.
Nowe wyposażenie to stanowiska do badania silników samochodowych, pomp, automatyki przemysłowej (robot 6 osiowy, 3 stanowiska pneumatyki sterowane systemem PLC) oraz projektory, kserokopiarki, plotery, telewizory, mierniki, zasilacze laboratoryjne.
Dodatkowo pracownia komunikacji w języku obcym - system do nauczania pozwalający uczniom m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną.

Warto kształcić się w Elektryku!
Bogato wyposażone profesjonalne pracownie, przeszkolna kadra pedagogiczna i Twoja chęć zdobywania wiedzy to Twoja pewna przyszłość.

Warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn

W dniu 3 kwietnia 2018 w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyły się warsztaty poświęcone równości szans kobiet i mężczyzn.

Warsztaty prowadziła pani Mila Kalinina-Kowal, specjalista w dziedzinie równości płci i praw obywatelskich. W odgrywanych zadaniach sytuacyjnych nauczyciele mieli możliwość poznania na czym polega nierówność płci i szans kobiet i mężczyz oraz w jaki sposób prowadzić zajęcia, aby takich nierówności nie wprowadzać, a raczej je eliminować.

Odbyła się przy tym bardzo ciekawa dyskusja, a informacje uzyskane od osoby prowadzącej pozwolą nauczycielom prowadzić zajęcia w sposób równościowy, umożliwiający włączenie do każdego rodzaju zajęć w równych stopniu dziewcząt i chłopców.

 

Nowe pracownie, nowe wyposażenie

W Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych trwa realizacja projektu „ Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”.Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Po wakacyjnym remoncie budynku szkoły, w ostatnim czasie utworzono pracownie:

 • rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania,
 • techniki biurowej,
 • ekonomiczno- rachunkową,
 • komunikacji w języku obcym.

Pracownie zostały wyposażone w nowe meble, komputery z profesjonalnym oprogramowaniem, tablice. Na korytarzach umieszczono czytelny system informacji, a dla osób z trudnościami w poruszaniu się zamontowano platformę.

 


DSC 0078 DSC 0027

Warsztaty dotyczące wyboru zawodów przez absolwentów/absolwentki gimnazjów.

W dniu 17 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyły się warsztaty na temat: "Stereotypy dotyczące wyboru zawodów przez absolwentów/absolwentki gimnazjów. Zaproszeni nauczyciele, pedagodzy oraz doradcy zawodowi zapoznali się z obawami uczniów i uczennic gimnazjum w związku z wyborem swojego przyszłego zawodu oraz dyskutowali o uprzedzeniach i stereotypach które mogą skutecznie zakrzywić obraz kształcenia się w danym kierunku.

Kolejne spotkanie Zespołu Strategicznego

W dniu 8 listopada 2017 w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Strategicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele ZSEiI oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Zebranych przywitał i słowo wstepne wygłosił Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych - pan Henryk Kondratowicz. Następnie wicedyrektor szkoły - pan Jerzy Janowski - dokonał charakterystyki wykonanych robót budowlanych, pokazując co się zmieniło w szkole. Przedstawił też stronę internetową projektu.

Następnie pani Anna Kryczka - odpowiedzialna za realizację projektów unijnych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych - przedstawiła informację o przetargach na schodołaz oraz wyposażenie wyremontowanych sal lekcyjnych (meble, komputery, pracownia językowa).

Pan Kazimierz Ambroziak przedstawił informację o kolejnych przygotowywanych przetargach na doposażenie pracowni mechatronicznej i pracowni pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego. 

Na zakończenie Dyrektor PZOSiPO - pani Małgorzata Czopińska - przedstawiła zebranym sytuację finansową projektu oraz omówiła inne nieinwestycyjne działania projektowe.

Po spotkaniu odbyło się wspólne zwiedzanie szkoły i wyremontowanych sal lekcyjnych.

 

Prace remontowe ukończone.

Prace remontowe korytarzy i klasopracowni praktycznie są już zakończone. Przetarg na dostawę mebli do wyremontowanych klasopracowni został już rozstrzygnięty, wygrała go Spółdzielnia Wielobranżowa "Niegocin" z Giżycka. Teraz oczekujemy na ich dostawę.

IMG 20171005 144910 IMG 20171005 145015

Rozpoczęcie prac remontowych.

Przetarg na wykonanie prac budowlanych rozstrzygnięty. 4 lipca Spółdzielnia Niegocin przejęła plac budowy i rozpoczęła pracę.

Główne cele  to:

1. Remont istniejących pomieszczeń do nauki znajdujących się na pierwszym piętrze budynku szkoły.

2. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia

3. Wyposażenie pracowni w specjalistyczne meble i sprzęt.

4. Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób o rożnej sprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania polegające na:

 • renowacji i wymianie niektórych drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze,
 • przebudowie toalety dla dziewcząt oraz toalety dla chłopców znajdujących się na parterze budynku,
 • utworzeniu toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • montażu platformy przychodowej w budynku.
 • wykonaniu nowych podłóg i ścian w niszy przy wejściu do budynku oraz w komunikacji na parterze i I piętrze zapewniającego ich stan zgodnych z zasadami bhp, sanitarnymi i ppoż.
 • skuciu stopnia przy wejściu do biblioteki znajdującej się na parterze budynku w celu uzyskania pochylni,
 • skuciu stopnia przy wejściu do budynku w celu uzyskania pochylni,
 • montażu tablic informacyjnych i oznaczeń,
 • zabudowaniu wystających pionowych rur i innej infrastruktury.
20170705 121025 med 20170705 120814 med

Spotkanie Zespołu Strategicznego.

W ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” w dniu 19 czerwca 2017 w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyło się spotkanie Zespołu Strategicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiebiorców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele ZSEiI oraz przedstawiciele władz samorządowych. Realizatorem projektu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych we współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor PZOSiPO Małgorzata Czopińska, przedstawiając główne założenia projektu oraz zadania Zespołu Strategicznego. Podkreśliła ogromnę wagę Zespołu oraz szansę rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim, który może przynieść realizacja projektu. Następnie Kazimierz Ambroziak – autor projektu omówił harmonogram rzeczowo-finansowy pod względem sprzętowym, jednocześnie zwracając się z prośbą do Zespołu Strategicznego o wszelkie wskazówki i pomoc w uszczegółowieniu lub propozycję szerszego opisu wyposażenia i sprzętu jaki będzie zakupiony w ramach projektu.

spotkanie zespolu strategicznego 1 spotkanie zespolu strategicznego 3

Konferencja otwierająca projekt.

Projekt Powiatu Giżyckiego „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu, który ma na celu dostosowanie kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, utworzone zostaną nowe pracownie zawodowe wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt. Realizację projektu Zarząd Powiatu powierzył Powiatowemu Zespołowi Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych.
Wartość projektu wynosi 2 014 127,68 zł, w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej 1 663 079, 81 zł. Realizację projektu w dniu 22.05.2017 rozpoczęła konferencja w ZSEiI, w czasie której uczniowie, rodzice, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz nauczyciele zapoznani zostali z ideą projektu oraz planowanymi działaniami.

wysoka jakosc 4 wysoka jakosc 6