Kolejne spotkanie Zespołu Strategicznego

Utworzono: 18 listopad 2017

W dniu 8 listopada 2017 w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Strategicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele ZSEiI oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Zebranych przywitał i słowo wstepne wygłosił Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych - pan Henryk Kondratowicz. Następnie wicedyrektor szkoły - pan Jerzy Janowski - dokonał charakterystyki wykonanych robót budowlanych, pokazując co się zmieniło w szkole. Przedstawił też stronę internetową projektu.

Następnie pani Anna Kryczka - odpowiedzialna za realizację projektów unijnych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych - przedstawiła informację o przetargach na schodołaz oraz wyposażenie wyremontowanych sal lekcyjnych (meble, komputery, pracownia językowa).

Pan Kazimierz Ambroziak przedstawił informację o kolejnych przygotowywanych przetargach na doposażenie pracowni mechatronicznej i pracowni pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego. 

Na zakończenie Dyrektor PZOSiPO - pani Małgorzata Czopińska - przedstawiła zebranym sytuację finansową projektu oraz omówiła inne nieinwestycyjne działania projektowe.

Po spotkaniu odbyło się wspólne zwiedzanie szkoły i wyremontowanych sal lekcyjnych.