Rozpoczęcie prac remontowych.

Utworzono: 05 lipiec 2017

Przetarg na wykonanie prac budowlanych rozstrzygnięty. 4 lipca Spółdzielnia Niegocin przejęła plac budowy i rozpoczęła pracę.

Główne cele  to:

1. Remont istniejących pomieszczeń do nauki znajdujących się na pierwszym piętrze budynku szkoły.

2. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia

3. Wyposażenie pracowni w specjalistyczne meble i sprzęt.

4. Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób o rożnej sprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania polegające na:

  • renowacji i wymianie niektórych drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze,
  • przebudowie toalety dla dziewcząt oraz toalety dla chłopców znajdujących się na parterze budynku,
  • utworzeniu toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • montażu platformy przychodowej w budynku.
  • wykonaniu nowych podłóg i ścian w niszy przy wejściu do budynku oraz w komunikacji na parterze i I piętrze zapewniającego ich stan zgodnych z zasadami bhp, sanitarnymi i ppoż.
  • skuciu stopnia przy wejściu do biblioteki znajdującej się na parterze budynku w celu uzyskania pochylni,
  • skuciu stopnia przy wejściu do budynku w celu uzyskania pochylni,
  • montażu tablic informacyjnych i oznaczeń,
  • zabudowaniu wystających pionowych rur i innej infrastruktury.
20170705 121025 med 20170705 120814 med