Spotkanie Zespołu Strategicznego.

Utworzono: 20 czerwiec 2017

W ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” w dniu 19 czerwca 2017 w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyło się spotkanie Zespołu Strategicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiebiorców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele ZSEiI oraz przedstawiciele władz samorządowych. Realizatorem projektu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych we współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor PZOSiPO Małgorzata Czopińska, przedstawiając główne założenia projektu oraz zadania Zespołu Strategicznego. Podkreśliła ogromnę wagę Zespołu oraz szansę rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim, który może przynieść realizacja projektu. Następnie Kazimierz Ambroziak – autor projektu omówił harmonogram rzeczowo-finansowy pod względem sprzętowym, jednocześnie zwracając się z prośbą do Zespołu Strategicznego o wszelkie wskazówki i pomoc w uszczegółowieniu lub propozycję szerszego opisu wyposażenia i sprzętu jaki będzie zakupiony w ramach projektu.

spotkanie zespolu strategicznego 1 spotkanie zespolu strategicznego 3