Warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn

Utworzono: 04 kwiecień 2018

W dniu 3 kwietnia 2018 w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyły się warsztaty poświęcone równości szans kobiet i mężczyzn.

Warsztaty prowadziła pani Mila Kalinina-Kowal, specjalista w dziedzinie równości płci i praw obywatelskich. W odgrywanych zadaniach sytuacyjnych nauczyciele mieli możliwość poznania na czym polega nierówność płci i szans kobiet i mężczyz oraz w jaki sposób prowadzić zajęcia, aby takich nierówności nie wprowadzać, a raczej je eliminować.

Odbyła się przy tym bardzo ciekawa dyskusja, a informacje uzyskane od osoby prowadzącej pozwolą nauczycielom prowadzić zajęcia w sposób równościowy, umożliwiający włączenie do każdego rodzaju zajęć w równych stopniu dziewcząt i chłopców.